Vi som driver Östanviks Gård är Per Fjärdhäll, pers sambo Stina Molander och Pers bror Jon Fjärdhäll. Jon är också Skärgårdsstiftelsens tillsynsman på Nämdö och Uvö. Per och Jon är uppvuxna i Nämdö skärgård, på Gillinge, där dom bl.a arbetat med SE-Bankens stuguthyrningsverksamhet, bygg, transport, jordbruk och fiske. Stina är uppvuxen i Huddinge och är utbildad lärare. Hon tillbringade mycket tid i Nämdös ytterskärgård innan hon flyttade ut och arbetade som lärare i Nämdö skola. När skolan stängde flyttade hon med Per till Gillinge. Hon arbetade under flera års tid på Rögrund, i restaurangköket och med vandrarhemmet.
Per och Stina bor i bostadshuset på Östanvik, Jon bor på Boskapsön, på andra sidan sundet.

Sedan 2015 arrenderar vi gården och marken av Skärgårdsstiftelsen som är markägare.
Vi arrenderar också mark från flera privata ägare i Nämdöskärgården. Vi har ca 25 hektar åker och 30 hektar naturbetesmark på Nämdö. Dessutom kör vi ut våra djur på bete till bl.a Rågskär, Bullerö, Boskapsö, Jungfruskär m.fl öar. Sammanlagt brukar vi säga att gården “påverkar” ungefär 230 hektar- en viktig naturvårdsinsats med andra ord.

Om man tittar på lantbruket i hela Sverige, så blir gårdarna större och större, men färre. Små jordbruk läggs ner och marken övertas av större gårdar.
Denna utveckling finns även i Nämdö skärgård. Där det för mindre än 100 år sedan fanns ett 20-tal mindre och halvstora självförsörjningsgårdar, finns nu endast ett “stort” lantbruk kvar. Vi tror att det finns utrymme för fler driftiga skärgårdslantbruk i vårt närområde!