Nya arrendatorer, nya ansikten !

Per Fjärdhäll hantlangar under vallskörden
vid Västerby.
Selfie sommaren 2014.

 

Jon Fjärdhäll och Stina Molander i styrhytten på båten “Knubben”
Per tog fotot, oktober 2014.

 

 

På gården bor och arbetar Per Fjärdhäll och Stina Molander. Pers bror, Jon Fjärdhäll, är också delaktig i arbetet på gården. Jon är även Skärgårdsstiftelsens tillsynsman på Nämdö och Uvö. Vi producerar lamm- och nötkött, grönsaker, ägg och skinnhantverk. Vi arrenderar Östanvik sedan 1 januari 2015, markägare är Skärgårdsstiftelsen. Vi arrenderar också mark från flera privata ägare i Nämdöskärgården. Vi har ca 25 hektar åker och 30 hektar naturbetesmark på Nämdö. Dessutom kör vi ut våra djur på bete till bl.a Rågskär, Bullerö, Boskapsö, Jungfruskär m.fl öar. Sammanlagt brukar vi säga att gården “påverkar” ungefär 230 hektar- en viktig naturvårdsinsats med andra ord.

Förutom själva jordbruksproduktionen tar vi emot studiebesök, hyr ut stuga, sköter väghållning, ger turistinformation m.m.

Nästan allt vi producerar säljs direkt till konsument i vår gårdsbutik. Djurhållning och växtodling är ekologisk. Gården har drivits ekologiskt sedan 1989. Vi har solfångare för varmvatten och uppvärmning, eldar med ved och vi försöker på hela taget att ta tillvara våra platsgivna resurser. Det innebär att vi försöker snåla på inköpta saker, nyttjar returemballage, inte köper in gödselmedel och utfordrar våra djur med så mycket egenodlat foder som möjligt. Och så vill vi helst sälja gårdens produktion i närområdet för att minska på transporterna totalt sett.