Vi som driver Östanviks Gård är Per Fjärdhäll, pers sambo Stina Molander och Pers bror Jon Fjärdhäll. Jon är också Skärgårdsstiftelsens tillsynsman på Nämdö och Uvö. Per och Jon är uppvuxna i Nämdö skärgård, på Gillinge, där dom bl.a arbetat med SE-Bankens stuguthyrningsverksamhet, bygg, transport, jordbruk och fiske. Per är utbildad sjöingenjör och Jon har en bygg- och anläggningsteknisk och kulturgeografisk utbildning. Stina är uppvuxen i Huddinge och är utbildad lärare. Hon tillbringade mycket tid i Nämdös ytterskärgård innan hon flyttade ut och arbetade som lärare i Nämdö skola. När skolan stängde flyttade hon med Per till Gillinge. Hon arbetade under flera års tid på Rögrund, i restaurangköket och med vandrarhemmet.
Per och Stina bor i bostadshuset på Östanvik, Jon bor på Boskapsön, på andra sidan sundet.

Sedan 2015 arrenderar vi gården och marken av Skärgårdsstiftelsen som är markägare.
Vi arrenderar också mark av flera privata ägare i Nämdöskärgården. Vi har ca 25 hektar åker och 30 hektar naturbetesmark på Nämdö. På Villinge har vi tillgång till nästan 8 hektar åker och äng. Dessutom kör vi ut våra djur på bete till bl.a Rågskär, Bullerö, Östanviks Boskapsö, Jungfruskär, Villinge Boskapsö m.fl öar. Sammanlagt brukar vi säga att gården “påverkar” ungefär 230 hektar- en viktig naturvårdsinsats med andra ord.

Om man tittar på lantbruket i hela Sverige, så blir gårdarna större och större, men färre. Små jordbruk läggs ner och marken övertas av större gårdar.
Denna utveckling finns även i Nämdö skärgård. Här fanns det, för mindre än 100 år sedan, ett 20-tal mindre och halvstora självförsörjningsgårdar. Nu finns endast ett “stort” lantbruk kvar. Denna utveckling är en följd av rådande politik nationellt och globalt och har både fördelar och nackdelar. P(L)andemin 2020-22 visade (bland annat) på människors behov av “jordning” och tryggheten med en mer lokal matförsörjning. Trots många orosmoln i världen den senaste tiden finns många tecken på en betydligt ljusare framtid, kanske bättre än på mycket länge. The best is yet to come.