Skärgårdslantbruk skiljer sig en del från lantbruk på fastlandet.
Vi har en besättning på omkring 50 gotlandstackor som varje år får ca 90 lamm.
På nötkreaturssidan har vi 8 kor, 8-10 stutar och kvigor, 1 avelstjur. Normalt föds 7-8 kalvar varje vinter. Våra kor är dikor eller amkor, det betyder att kalvarna går med sin mamma de första månaderna i sitt liv. Kalvarna diar sin mammas mjölk, vilket innebär att vi inte mjölkar korna i syfte att sälja mjölken.
Fårens och nötkreaturens viktigaste uppgift är den naturvård dom utför när dom går ute på bete. Både får och nötkreatur delas varje vår upp i många mindre grupper och transporteras med båt till nio olika öar i Nämdö skärgård. Våra djur betar t.ex i naturreservaten på Rågskär, Bullerö, Jungfruskär, Grönskär, VillingeBoskapsö m.fl. På öarna gör dom stor nytta för det öppna landskapet och den biologiska mångfalden. De flesta områden som djuren betar har mycket höga naturvärden och mycket hög s.k bevarandestatus, det gör oss extra stolta att kunna förse dessa områden med betesdjur. Vintertid huserar de allra flesta djuren “hemma” på gården i den för Östanvik karaktäristiska stora “ladan”, byggd 1915.

Från djuren får vi även kött, skinn, hudar och ull. Slakt sker på det småskaliga slakteriet “Ö-slakt” beläget på Fågelbrolandet, endast en kort sjöresa från Nämdö. Skinnen bereds i Sverige av Tranås Skinnberederi. Skinn, hudar och ull säljs i vår gårdsbutik. Kött säljs direkt till kund i s.k köttlådor. Tack vare det artrika skärgårdsbetet får köttet mycket fin kvalitet och god smak.

Vinterfoder till får och nötkreatur skördas på Nämdö och Villinge. Vi gör både hösilage i storbal och traditionellt löshö. Åkermarkerna är uppdelade på många små skiften, det begränsar storleken på traktorer och maskiner, vilket gör att skörden är relativt tidsödande med transporter och ställtid och stopptid. På Nämdö kämpar vi mot en omfattande stam av dovhjort som genom sitt bete reducerar vår skörd till mindre än 60% av möjlig skörd.

Vi vill arbeta regenerativt och tror på en begränsad jordbearbetning för att binda näringsämnen, mull och kol i jorden istället för att sprida mineraler och jord i luften eller i vattnet. En del av detta ställningstagande är våra 200 värphöns som bor i mobila hönshus som vi flyttar runt på markerna. Hönsen betar gräs, luckrar och gödslar marken på ett fenomenalt sätt. Vi ser goda resultat efter bara två säsonger. Hönsen lägger dessutom våra populära, mycket välsmakande grönbetesägg, som också säljs i vår gårdsbutik.

Odlingsverksamheten består av ca 2000 kvm potatis, ca 1000 kvm frilandsgrönsaker och ca 200 kvm växthuskultur varav en stor del tomat. Det mesta av det vi skördar säljs direkt till kund i vår gårdsbutik eller genom den s.k Värmdökassen som arrangeras av hushållningsgillet på Värmdö.
Vi är ekologisk certifierade och använder endast egen stallgödsel.


Morsning på er. Allram heter jag. Jag är gårdskatten här på Östanvik. Jag föddes i Saltsjöbaden och fick flytta hem till Per och Stina på Gillinge när jag var liten, det var år 2012. Efter ett par år flyttade vi till Östanvik. Jag älskar klättra i träd och byggnader, jagar småfåglar, möss och annat som springer runt. Lite blyg för nya människor, så ni som besöker gården ser mig inte så mycket. Ja e en blandning av CornishRex-bondkatt, så jag är också lite fin faktiskt.


Vi hade förmånen att ha den bruna burman Java Belle, till vardags ‘Java’, i vårt hem i nästan 11 år. En väldigt social och kärleksfull katt som levde hela 18 år på jordens yta. I början av mars 2022 reste hon till katthimlen.


Älskad och saknad. Hon var en fenomenal jägare och en stor livsnjutare. Milea lämnade oss våren 2019.